Bookmark and Share

Landbrug på grænsen: Nordlige kulturlandskaber

Landbrugets ekspansion til de nordlige egne af verden er en 6000 år lang historie, hvor spredningen sker i spring, afløst af måske 1000 års stilstand. Under forskningssøjlen Landbrug på grænsen: Nordlige kulturlandskaber fokuserer projekterne på perioder med et stort potentiale for ny viden om de markante ekspansioner af det nye erhverv - agerbrug og husdyrhold - og de dermed forbundne nye ideologier. De yderste grænser for landbrugsøkonomien til forskellig tid vil blive udforsket arkæologisk og naturvidenskabeligt. Forskningssøjlen retter sig særligt mod at belyse menneskets omformning af landskaberne og stiller spørgsmål om, i hvor høj grad disse ekspansioner, recessioner og fornyede ekspansioner ind i de nordlige verdener kan knyttes til klimaændringer.

 

Projekter: 

Agrarsamfundenes ekspansion i Norden

Shetlandsøerne: Landbrug på grænsen, 4000 - 3000 f.v.t.

Ressourcer, mobilitet og kulturel identitet i det norrøne Grønland

Nordboernes agerbrug i Grønland: et agerbrug på nordgrænsen

Brød i Norden - om brødkultur og identitet i en globaliseret verden

Landskab og levevej, økonomi og hierarki – pastorale bønder i det norrøne Grønland.

Landbruget på grænsen - agrarsamfundenes ekspansion og kompleksitet i neolitikum i Norden

Udgravning af kirkegården ved en nordbogård ved Igaliku Kujalleq i Sydgrønland - nordboernes Østerbygd. Foto: Jette Arneborg