Bookmark and Share

Symposium: The Border of Farming - Shetland and Scandinavia

I dagene 19.-21. september afholdtes symposiet "The Border of Farming - Shetland and Scandinavia"

Symposiet var et lukket arrangement og var et samarbejde mellem flere projekter. 

Se symposiets program og de indleverede abstracts

 

Et fælles hav - Skagerak og Kattegat i vikingetiden

Onsdag d. 19. og torsdag d. 20. september 2012 afholdtes workshoppen "Et fælles hav - Skagerrak og Kattegat" som en del af projektet "Kulturkontakter over Skagerrak og Kattegat i vikingetid: Materielle vidnesbyrd om alliancer og netværk". Se workshoppens program. Yderligere information om projektet kan ses på Jellingprojektets hjemmeside. Workshoppen var et lukket arrangement.

Internt seminar om dragter fra de nordlige verdener

Skinddragter fra Nord

26. – 27. november 2009

Anne Lisbeth Schmidt arrangerede det interne seminar om dragter fra de nordlige verdener d. 26. - 27. november 2009 på Nationalmuseet i Brede. Se seminarets program og download publikationen "Skinddragter fra Nord"

 

Forsknings- og Formidlingsafdelingens Tematime Lukket arrangement

Ved denne første tematime præsenterede koordinator, dr.phil. Hans Christian Gulløv Nordlige Verdener samt gav en status for det igangværende tværgående satsningsområde. Pressechef for KUAS, Peter Kronsted, fortsatte med en gennemgang mediernes forventninger til Nationalmuseet.

Dette var en lukket event for Forsknings- & Formidlingsafdelingens medarbejdere

Netværksmøde i Lerwick september 2011

Under projektet "Shetlandsøerne: Landbrug på grænsen, 4000 - 3000 fvt" blev d. 6. - 9. september 2011 afholdt netværksmøde mellem samarbejdsparter fra Danmark og Shetland. Se det fulde program og download publikationen fra mødet.

Nordlige Verdener - Udfordringer og løsninger

Intern workshop for projektansvarlige og -deltagere

Onsdag d. 1. november 2011 blev der afholdt den anden interne workshop for alle projektejere og deltagere i Nordlige Verdener i Festsalen på Nationalmuseet. Se workshoppens program og download publikationen fra workshoppen

Netværksmøde i Lerwick september 2010

Under projektet "Shetlandsøerne: Landbrug på grænsen, 4000 - 3000 fvt" blev d. 7. - 10. september 2010 afholdt netværksmøde mellem samarbejdsparter fra Danmark og Shetland. Se det fulde program og download publikationen fra mødet.

Nordlige Verdener - Ændringer og udfordringer

Intern workshop for projektansvarlige og -deltagere

Onsdag d. 29. september blev der afholdt den første interne workshop for alle projektejere og deltagere i Nordlige Verdener i Festsalen på Nationalmuseet. Se workshoppens program og download publikationen fra workshoppen

Netværksmøde i Lerwick marts 2010

Under projektet "Shetlandsøerne: Landbrug på grænsen, 4000 - 3000 fvt" blev i marts 2010 afholdt det indledende netværksmøde mellem kommende samarbejdsparter fra Danmark og Shetland. Se det fulde progra og download rapporten fra mødet

Frokostmøder

Der har været afholdt frokostmøder med følgende emner:

27. september 2012: Den kommende konference og årets feltarbejde og foredrag

12. juni 2012: Publikationen "Challenges and solutions"

17. april 2012: Præsentation af det foreløbige program til konferencen

21. februar 2012: Formidling af projekterne ved presseansvarlig Henrik Schilling

14. december 2011: Orientering om afslutningen af Nordlige Verdener i 2012

28. september 2011: Nyt fra projekterne og årets feltarbejde

1. juni 2011: Nordlige Verdeners videre forløb

3. april 2011: Tidligere og kommende feltarbejde

2. februar 2011: (På NNU) Brugen af Cumulus til billeder fra feltarbejde ved Lisbeth Holtse

3. november 2010: Årets feltarbejde

31. maj 2010: Introduktionen til "frokostmøder" - hvorfor og på hvilket niveau. Orientering om samtlige projekter

 

Styregruppemøder

Der har været afholdt styregruppemøder:

7. december 2012

29. juni 2012

5. december 2011

22. juni 2011

25. november 2010

17. maj 2010

28. oktober 2009

23. september 2009

25. juni 2009

27. maj 2009

27. februar 2009