Bookmark and Share

Landbrug på grænsen - agrarsamfundenes ekspansion og kompleksitet i neolitikum i Norden

Målsætningen for projektet er at undersøge hastigheden af neolitiseringsprocessen med fokus på agrarsamfundenes ekspansion i Sydskandinavien, Vestsverige og Norge for at belyse kompleksiteten i transformationen fra jæger-samler-samfund til et agrarsamfund. Formålet er at nå frem til en mere nuanceret forståelse af de forandringer som fulgte med neolitiseringsprocessen i Norden. Der er tale om et varieret geografisk område med flere klimazoner, som har dannet forskelligartet udfordringer for mennesket. De kan studeres i et langtidsperspektiv fra 4000-2000 f.Kr., hvilket giver en bredere indsigt i forhold omkring ”neolitiseringsprocesser”, herunder også skift mellem ekspansioner og stilstand eller tilbagegang igennem Neolitikum. Projektet tager udgangspunkt i en gennemgang af litteraturen om Neolitiseringsprocessen i Norden, udvalgte regionale landskabsanalyser og empiriske studier af pollendiagrammer og tidligneolitiske fødevareproduktion, bosættelsesmønstre samt gravskikke med det formål at opstille alternative fortolkninger til de allerede eksisterende. Ud fra en holistisk tilgang til de arkæologiske problematikker og det empiriske materiale inddrages også de formodede ændringer af ideologien, der kan observeres på overgangen mellem jæger-samler kulturer til agrarsamfund.  

Desuden skal det undersøges hvorvidt et afgørende aspekt i neolitiseringsprocessen ligger i en ændret ideologi, som blandt andet ses ved fremkomsten af monumentale grave. Monumentale grave antyder en bofasthed, hvilket formentlig har betydet, at disse samfund blev mere afhængige af ressourcerne inden for et afgrænset område, hvor landbruget har spillet en central rolle. Dette betyder, at neolitiseringen i nogle regioner var en hurtig proces, koncentreret i nærheden af arealer med god landbrugsjord, hvorimod det i kystnære områder er foregået i et mere moderat tempo, fordi der ikke har været et økonomisk incitament til en hurtig omstilling. Neolitiseringsprocessen og agrarsamfundenes ekspansion i Norden er afhængig af mange forskellige faktorer, som tilsammen viser, at mennesker reagerer forskelligt og i forskellig hastighed i forhold til nye impulser.

Koordinator: Ph.D.-studenrede Lasse Sørensen

Ph.d afhandling: From Hunter to Farmer in Northern Europe

Download Lasse Sørensens Ph.d afhandling fra 2014 i tre volumener her:

Vol. 1

Vol. 2

Vol. 3