Sitemap
English
Bookmark and Share

Jørgen Meldgaard

Selvportræt fra feltarbejdet i Igloolik, 1954

Projektets opbygning

 

Projektet er delt i en række moduler:

 

Modul 1:

Registrering og etablering af elektronisk adgang til arkivalierne Arkivalierne ordnes og konserveres efter Etnografisk Samlings retningslinjer. Der etableres en database, hvor alle arkivalier, fotos og film er tilgængelige i digitaliseret form.

 

Modul 2:

Palæo-eskimoerne i det østlige Arktis Gennem nye analysemetoder af Meldgaards data og fund, primært fra Igloolik-området i det højartiske Canada og fra den permafrosne boplads, Qajaa, i Vestgrønland, vil projektet bidrage med ny viden om de palæo-eskimoiske kulturers kronologi, arkitektur, boliger, bosætningsmønstre, teknologi og kulturelle netværk.

Modul 2 er delt i:
Modul 2a: Bopladserne ved Igloolik og ’kerneområdet’
Modul 2b: Qajaa og de palæo-eskimoiske pionerer i Grønland
Modul 2c: Fra Nuuk til Thule

 

Modul 3:

Genstande, kunst, kontekst og dialoger Den amerikanske antropolog Edmund Carpenter og Jørgen Meldgaard delte en glødende interesse for den tidlige eskimoiske kunst. Disse to ’grand old men’ var også dybt engagerede i de nutidige arktiske lokalsamfunds vé og vel. I dén ånd er det projektets mål, at bringe Meldgaards mange optegnelser, film og fotos fra 50’ernes Igloolik frem til lokalsamfundets kendskab og brug.

Meldgaards Vinland Vision

I 2010 udkom bogen Meldgaards Vinland Vision. Download en kopi (pdf)

Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K. Tlf: 33 13 44 11