Bookmark and Share

Agrarsamfundenes ekspansion i Norden

I dette initiativ vil der blive arbejdet med den yderste grænse for de agrare samfund igennem tid og rum. I Sydskandinavien fandt neolitiseringen sted omkring 4000 f.Kr. Grænsen for den agrare økonomi stabiliserer sig i det sydligste Norge. En videre ekspansion indtraf først senere, omkring 2000 f.Kr., og grænsen for agrarøkonomi synes i senneolitisk tid og bronzealderen at stabilisere sig i de norske kystområder omkring Polarcirklen. I yngre jernalder og vikingetid ses vidnesbyrd om fornyet ekspansion endnu længere mod nord. Analysen kan føres videre til i dag, hvor vilkårene for arktisk landbrug inddrages.

 

Med indførelsen af agrarøkonomi fulgte en række kulturelle træk. Landskabet blev ved den første monumentale arkitektur omformet til et kulturlandskab, et rituelt landskab. På et bredere plan bør spredningen af bronzealderens ikonografi undersøges nøjere. Udbredelsen af til en given kultur knyttede genstande, monumenter, helleristninger, offerfund, m.v. kan i dette perspektiv studeres i sammenhæng med naturvidenskabelige vidnesbyrd. Det er spørgsmålet i hvor høj grad disse bølger af ekspansion, recession og fornyet ekspansion er et resultat af klimaforandringer, og hvorledes disse skift kan opfattes som kulturelle svar på tidernes udfordringer.

 

Projektet Agrarsamfundenes ekspansion i Norden vil fortrinsvis tage udgangspunkt i de vestlige og Atlanterhavsnære dele af Norden. Der er tale om et varieret geografisk område med flere klimazoner, der har dannet forskelligartede udfordringer for mennesket, der således kan studeres i et langtidsperspektiv.

 

Koordinator: Flemming Kaul

 

Projektet startede i 2009 og forventes afsluttet i 2013

The Border of Farming - Shetland and Scandinavia

Læs bogen fra symposiet i september 2012 her.

Rejse_til_Alta.pdf

Læs beretningen fra studietur til Nordnorge

Bohusmega3.pdf

Læs "Dysser og jættestuer ved grænsen". En lille introduktion til megalitstrukturerne fra det Nordlige Bohuslän.

Helgeland.pdf

Læs om helleristningerne fra Helgeland, Nordnorge. Studierejse 2010.