Bookmark and Share

Om Nordlige verdener

Nationalmuseet har valgt titlen ”Nordlige Verdener” som paraply for det flerårige forskningsinitiativ for at målrette Museets tværvidenskabelige forskningsprojekter samt give dem en fælles identitet, så Nationalmuseets forskning tilføres synergieffekt, gensidig brug og synlighed indadtil såvel som udadtil.

 

Den overordnede ledelse af Nordlige Verdener foretages af en styregruppe i samarbejde med en koordinator.

 

Styregruppemedlemmerne er 

Formand museumsdirektør Per Kristian Madsen, museumschef Lene Floris, enhedslederne Michael Andersen, Poul Otto Nielsen, Mads Christian Christensen, Peter Henriksen og Christian Sune Pedersen. Koordinator seniorforsker Hans Christian Gulløv i samarbejde med forskningskoordinator Birgit Rønne.

Kontakt

Kontakt Nordlige Verdener:

 

Hans.Christian.Gullov@natmus.dk

 

Poul Baltzer Heide igang med opmålingerne i forbindelse med projektet "Ressourcer, mobilitet og kulturel identitet i det norrøne Grønland". Foto: Christian Koch Madsen