Sitemap
English
Bookmark and Share

Carpenter Meldgaard Endowment

Med støtte fra The Rock Foundation blev stiftelsen ’The Carpenter-Meldgaard Endowment’ etableret i foråret 2009. Stiftelsens formål er at støtte det fire-årige projekt "Arctic Horizons: The Meldgaard Legacy".

Projektet har til formål at analysere og publicere tidligere museumsinspektør ved Etnografisk Samling, Jørgen Meldgaards (1927 – 2007) efterladte arkivalier, fotos og film fra de mange arkæologiske undersøgelser, som han gennemførte i Arktisk Canada og Grønland gennem flere årtier.

Projektet, der løber i perioden 2009 – 2013, udføres af en gruppe seniorforskere ved SILA – Arktisk Center ved Etnografisk Samling, Nationalmuseet. Til gruppen er knyttet et internationalt sammensat rådgivende udvalg.

Tidligere museumsinspektør ved Etnografisk Samling Jørgen Meldgaard (1927 – 2007) efterlod sig omfattende arkivalier vedrørende de arkæologiske udgravninger, han ledede i Arktisk Canada og Grønland i perioden fra 1940’erne frem til 1980’erne. Meldgaard nåede ikke selv at publicere store dele af materialet, der er en nøgle til forståelsen af de tidligste eskimoiske kulturer. Derfor har projektet ’Arktiske Horisonter: Jørgen Meldgaard’s arkæologiske arv’ sat sig som mål at offentliggøre og analysere og publicere de vigtigste dele af Meldgaard efterladte arkivalier.

Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K. Tlf: 33 13 44 11