Bookmark and Share

Der er ingen planlagte arrangementer for tiden.

Frokostmøde

Nordlige Verdener holder ca. hver anden måned uformelle frokostmøder for projektejere og deltagere i projekterne under Nordlige Verdener. Frokostmødet finder sted i U2 fra kl 12-14 hvis ikke andet oplyses. Tilmelding via invitationen i outlook.

 

Næste møde:

Endnu ikke endeligt planlagt, men vil finde sted i februar 2013

 

Styregruppemøder

Styregruppen for Nordlige Verdener består af museets direktion og overinspektørerne for de enheder der huser projekter der hører under Nordlige Verdener. Styregruppemøderne finder sted ca. hvert halve år.

 

Næste styregruppemøde er:

14. juni 2013 kl 10-11.30