Bookmark and Share

Ekstern finanisering

Augustinus Fonden

 

Bikubenfonden

 

Carlsbergfonden

 

Dansk Arkæologisk Forskerskole

 

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation

 

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab

 

Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland

 

Kronprins Frederiks Fond

 

Kulturministeriets Forskningspulje

 

Kulturministeriets ph.d.-pulje (Kulturarvens Forskerskole)

 

Nordisk Kulturfond

 

The Rock Foundation

 

Tipsmidlerne

 

 

Sætergård

En af nordboernes formodede sætergårde nord for Qassiarsuk - Erik den Rødes Brattahlið. Foto: Peter Steen Henriksen