Bookmark and Share

Et fælles hav - Skagerrak og Kattegat i vikingetiden

Skagerrak og Kattegat var i vikingetiden bindeled i et komplekst netværk af politiske, sociale og økonomiske relationer. Netværket opstod ikke pludseligt af ingenting. Forbindelserne på tværs af de to have kan følges langt tidligere i de arkæologiske fund, men i vikingetiden og den tidlige middelalder føjes skriftlige vidnesbyrd til – de Frankiske Rigsannaler, handelsmanden Ottars rejseberetning, runestenene, skjaldekvadene og senere tiders historiske krøniker. Udnyttelsen af de arkæologiske vidnesbyrd om sammenhængene har imidlertid ofte været hæmmet af en national tilgang til fundstoffet. I dag er mængden af fund vokset så stærkt, at det er værd at tage netop dette op i en tværfaglig tilgang.

 

De skriftlige kilder indikerer, hvilke kredse var involveret i håndhævelsen af den politiske magt og giver samtidige et indtryk af de overordnede politiske modsætninger. Det fremgår dog ikke klart, hvordan elitens alliancer og netværk blev vedligeholdt og synliggjort, og endnu mindre om og i givet fald, hvordan de skiftende magtforhold påvirkede lokalsamfundene. Blandt de centrale spørgsmål er, om den tætte kontakt medførte ændringer i den materielle kultur eller rituelle praksis i Danmark, Sydnorge og Vestsverige; ligeledes om alle eller kun få samfundsgrupper blev berørt. Her kan arkæologien supplere.

 

Et overblik over det arkæologiske kildemateriale omkring Skagerrak og Kattegat forudsætter, at vi bygger bro over forskellige forskningstraditioner, registreringspraksis og antikvarisk lovgivning, herunder f.eks. forskellig praksis i brugen af metaldetektorer. Bredden i det arkæologiske fundstof understreger samtidig vigtigheden af den tværfaglige tilgang til problematikken – derfor denne invitation. Målet med denne to-dages workshop er at sætte fokus på kulturelle ligheder og forskelle – sammenhængene på tværs af Sydskandinavien – ud fra et helhedsperspektiv med Skagerrak og Kattegat som det fælles omdrejningspunkt. Workshoppen er knyttet til Nationalmuseets satsningsområde Nordlige Verdener og Jellingprojektet, og det er tanken, at indlæggene skal publiceres som led i Jellingprojektets publikationsrække. 

Workshoppen er planlagt af Anne Pedersen og hører under projektet "Kulturkontakter over Skagerrak og Kattegat i vikingetid: Materielle vidnesbyrd om alliancer og politiske netværk". Projektet hører under Jellingprojektet.

Program

Workshop på Nationalmuseet 19.-20. september 2012

(indlæg: 20 min. + 5-10 min. til spørgsmål)

 

19. september

10.00 Kaffe og velkomst

 

10.30 – 12.00 Baggrunden

Jon Vidar Sigurdsson, Oslo: Skagerrak og Kattegat: danskenes mare nostrum!

Stefan Brink, Aberdeen: Vad avsågs med de många 'Jarl-lev/löv" kring Skagerrack/Kattegat?

Kasper Holdgaard Andersen, Århus: Normanni, Dani et Normanni – hvem, hvad, hvor og hvornår?

 

12.00 – 13.00     Frokost

 

13.00 – 14.30                 

Dagfinn Skre, Oslo: Blikket mod Danmark

Anton Englert, Roskilde: Forbundet af havet. Vilkår for sejlads og kommunikation mellem Danmark og Norge

Unn Pedersen/Marianne Moen, Oslo (kommunikationslandskabet i Viken)

 

14.30 Kaffe

 

15.00 – 17.00 Materialestudier

NN (Kontinental og insulær import)

Jens Chr. Moesgaard, København: Kong Godfreds Kattegat-imperium? De karolingiske mønters udsagn

Birgitta Hårdh, Lund: Kontakter kring Kattegatt speglat i silverfynden

Claus Feveile, Kerteminde: Detektorproblematikken – uens regler og deres konsekvenser

 

18.30 Middag i byen

 

20. september

9.00 – 10.30 Skik og brug

Anne Pedersen, København: Ryttergrave, hvorfor netop her?

Jan Bill, Oslo: Skibsgravene i Vestfold – monumenter som magtpolitik

Lisbeth Imer, København: Kattegat-kontakter – runestenene

 

10.30 Kaffe

 

11.00 – 12.30                 

Per Stille, Växjö: Småländska runstenar och förbindelserna västerut!

Ressouceudnyttelse:

Bernt Rundberget, Oslo: Jern som handelsprodukt - en økonomisk faktor for hvem?

Mads Dengsø Jessen, København: Kongelige krav – en undersøgelse af den geografiske ekspansion under Harald Blåtand som et udslag af ressourcemangel

 

12.30 Frokost

 

13.15 – 14.45   

Frode Iversen, Oslo: Makt og kommunal organisering

Søren M. Sindbæk, Århus (centralpladser/kommunikation)

 

14.45 Kaffe

 

15.15 – 17.00 Afsluttende diskussion

 

Sted: Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K.

Kontakt: Anne Pedersen eller Caroline Polke Hansgaard (for praktiske oplysninger)