Bookmark and Share

Nordboernes agerbrug i Grønland: et agerbrug på nordgrænsen

 

Nordboerne i Sydvestgrønland var bønder, der ernærede sig ved husdyrbrug og dertil kom en ikke ubetydelig jagt og fiskeri, men skriftlige kilder fortæller også om forsøg på korndyrkning.

 

Hvilken udstrækning agerbruget havde og hvad man eventuelt dyrkede, ved vi dog stort set intet om, da dette hidtil ikke er undersøgt tilbundsgående. Nordboerne kom til Grønland med en tusindårig tradition som agerbrugere, hvorledes tilpassede de sig da de nye og anderledes forhold? Forsøgte de at opretholde et agerbrug, ligesom de opretholdt kvægbruget på trods af besværet med det barske klima eller opgav de hurtigt at dyrke jorden? Nærværende projekt prøver at besvare disse spørgsmål ud fra dels makrofossilanalyser af affaldslag, hvor eventuelle rester af afgrøderne kan være bevaret, dels fosfat-analyser af jordbunden i og omkring bosættelserne med henblik på at belyse gødningsøkonomien i nordbosamfundet.

 

Koordinator: Peter Steen Henriksen

 

Andre deltagere:

Caroline Polke Hansgaard

Konrad Smiarowski

Christian Koch Madsen

 

Projektet startede i 2009 og forventes afsluttet i 2012

Forkullet malt (spiret byg) fra Vikingetid/tidlig middelalder fra Thy. Formentlig beregnet til ølbrygning.