Bookmark and Share

Brød i Norden - om brødkultur og identitet i en globaliseret verden

Nordisk madkultur er i disse år sat på det gastronomiske verdenskort, men også hverdagsmad – det daglige brød – ændrer sig: Hvilke nye typer brød og kornsorter er kommet til de seneste år? Er rugbrødet på vej ud i Danmark? Er hjemmebagning blevet mere udbredt? Og hvordan tilpasser bagererhvervet sig krav fra forbrugerne om sundhed, kvalitet og prisbillighed? Disse og flere spørgsmål er genstand for et større nordisk forsknings- og indsamlingsprojekt, hvor museer, universiteter og kulturinstitutioner sætter fokus på at indsamle ny viden om et klassisk etnologisk forskningsområde, madkultur., men også at udvikle nye metoder ved at bruge internettet som arbejdsredskab i arbejdet.

 

I projektet arbejder flere forskellige museer i Norden sammen for at bevare og dokumentere brød, som er og har været en central del af den daglige kost i Norden. Nationalmuseets deltagelse i det fællesnordiske projekt ”Brød i Norden” består af flere forskellige dele:

 

- Forskningsprojekter, bl.a. Det daglige brød,

 -Udvikling af digitale netværk samt workshops, bl.a. med deltagelse af danske og nordiske museer.

-Samtidsdokumentationsprojektet Bager- og brødliv på Nørrebrogade med deltagelse af internationale studerende fra Københavns Universitet og Universitetet i Lund.

- Det digitale formidlingsprojekt Brødbanken – brugerdefineret indsamling 2.0 og formidling.

 

Brødbanken, der dels skal formidle museets madkulturelle viden, dels  indsamle materiale om brødkultur og livsstile i forskellige kulturelle grupperinger i dag. Brugere vil blive inviteret til at bidrage og være medskabende ved at sætte materiale ”i banken” i form af digitale besvarelser af spørgelister, beretninger, fotografier, genstande og opskrifter.

 

Brødbanken er del af samarbejdsprojektet ”Brød i Norden”, der ledes og koordineres af Norsam, nordisk netværk for samtidsdokumentation og forskning ved museer i Norden (Norsam samtidsnett).

 

Workshop om ”Brød – digitalisering og sanser”, som Norsam/Nationalmuseet er vært for i efteråret 2010. Her vil fokus tillige være på indsamling af viden og genstande.

 

Projektansvarlig: Lykke Lafarque Pedersen