Bookmark and Share

Landskab og levevej, økonomi og hierarki – pastorale bønder i det norrøne Grønland.

Med afsæt i et stort sæt nyindsamlet rocognosceringsdata fra Vatnahverfi, Sydgrønland, tilstræber Ph.d.-projektet at udvikle en mere nuanceret, detaljeret og dynamisk forståelse af nordboernes virke i Grønland i perioden 985-1450 e.Kr. Igennem forskellige landskabsanalyser, revurdering og sammenligning af tidligere arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser, arbejdes imod at forbinde bebyggelsestopografien og dets sociale implikationer med den terrestriske ressourceudnyttelse i et foranderligt klima og miljø, således at der fremstår et helt regionalt landbrugssystem(-er?) i kontinuerlig udvikling/forandring. Hertil inddrages det historiske og nuværende fårehold i Sydgrønland – som eksperiment og som fundament for et formidlingsmæssigt tiltag til fremme af arkæologiens relevans og forståelse lokalt i Sydgrønland.

Ansvarlig for projektet:

 

Christian Koch Madsen

Skolebørnene fra Igaliku Kujalleq får hvert år mulighed for at deltage på udgravningerne og lære om de ruiner der ligger i området. Foto: Jette Arneborg