Bookmark and Share

Nordlige Verdener - Udfordringer og løsninger

Intern workshop for projektansvarlige og -deltagere

Tirsdag d. 1. november 2011 kl. 10-16.30 i Biografen

 

Program:

Fra kl. 9.30 vil der være kaffe og te foran biografen

 

 

10.00 Velkomst ved Nordlige Verdeners koordinator H.C. Gulløv

10.15 Bjørnar Olsen, Tromsø: Fornemmelse for sne? Arkeologi, vær og erfaringen av nordlige landskap

 

11.00 Diskussion

 

A. Klimagrænser og samfund

11.15 Cathrine Jessen: Senistidens Danmark og Lundby Mose

11.30 Jørgen Hollesen: Klimaændringer og køkkenmøddinger – hvordan forudsiger man fremtiden?

11.45 Einar Lund Jensen: Bosættelse og bosættelsespolitik i Grønland 1920-1950 belyst ved Kap Farvel området

 

12.00 Diskussion og spørgsmål

 

12.15 Frokost i restauranten

 

B. Landbrug på grænsen

13.15 Flemming Kaul: Nordnorske kulturlandskaber

13.30 Lasse Sørensen: Landbrugets spredning mod nord i Skandinavien i neolitikum – migration, diffusion eller integration?

13.45 Ditlev Mahler: Træk af de samlede resultater fra projektet Landbrug på Grænsen: Shetlandsøerne 4000-3000 f.v.t.

14.00 Christian Koch Madsen: Genfundne græsgange og fortabte får

14.15 Peter Steen Henriksen: Landbrug på grænsen – de første fund af korn i det norrøne Grønland

 

14.30 Diskussion og spørgsmål

 

14.45 Kaffe, the og kage

 

C. Netværk i Nord

15.00 Lisbeth Schmidt: Nordlige Verdeners skinddragter

15.15 Niels Bonde: ”De lukter norsk” – årringsundersøgelser i Grønlands tømmerhuse fra kolonitiden

15.30 Gitte Ingvardson: Nørremølle – Bornholms største vikingetidsfund

15.45 Martin Appelt og Ulla Odgaard: ”Om at bringe hjem”  - Palæoeskimoiske verdener i arktisk Canada

 

16.00 Diskussion og spørgsmål

 

16.15 Afsluttende diskussion

Publikationen

Hent publikationen Challenges and Solutions