Bookmark and Share

Arkæologiske metoder ved udgravning

Jordlagene som arkiv over fortiden. De enkelte jordlag udgraves hver for sig, så arkæologerne lærer om de forskellige perioders redskaber og foretrukne fangstdyr.

Se filmen her

Spor af Inuit, Qajaa's sidste beboere. En stav fra et kar lavet i bødker-teknik stammer fra stedets sidste beboere Thule-kulturen. Thulefolket, inuit, lærte sig at lave bødkrede kar af nordboerne der fra slutningen af 900-tallet til 1400-tallet boede i Sydgrønland.

Se filmen her

Et skrøbeligt knivskaft af træ behøver særlig omhu og konservering.

Se filmen her

Udgravning i permafrost, den frosne jord smeltes med kogende vand.

 

Se filmen her

Datering af jordlagene. Jørgen Meldgaard og Jeppe Møhl udtager jordprøver til kulstof-14 datering af tørv og grene fra de enkelte jordlag.

 

Se filmen her

 

"De higer og søger" - arkæologen Jørgen Meldgaards selvironi.

Se filmen her