Bookmark and Share

Livet i felten

Arkæologisk feltarbejde er også at skaffe sig mad og drikke, løse praktiske problemer, sanse naturen og hygge sig sammen.

 

Se filmen