Bookmark and Share

Kulturkontakter over Skagerrak og Kattegat i Vikingetid: Materielle vidnesbyrd om alliancer og politiske netværk

Kulturkontakt kan sætte sig spor på forskellig vis – på skik og brug, adfærd, genstandsforråd m.v. – og på forskelligt samfundsniveau afhængig af kontaktens karakter, de involverede parter og deres indbyrdes forhold. Projektet tager udgangspunkt i arkæologisk kildemateriale fra perioden ca. 800-1050, og målet er at undersøge, om der heri kan findes spor af de kulturelle, sociale og politiske relationer omkring Skagerrak og Kattegat, som de samtidige skriftlige kilder vidner om, og som også de geografiske forhold lægger op til. Resultaterne vil danne grundlag for en generel vurdering af de materielle vidnesbyrd om kommunikation og magtstrukturer på tværs af Skagerrak og Kattegat i vikingetiden og kan i videre perspektiv indgå i en sammenlignende analyse af tilsvarende vidnesbyrd om kulturkontakt på tværs af Nordsøen før og under Knud den Stores regeringstid i begyndelsen af 1000-årene.

 

Koordinator: Anne Pedersen

 

Projektet startede i 2009 og forventes afsluttet i 2012