Bookmark and Share

Nationalmuseet har iværksat sin hidtil største, tværgående forskningssatsning: Nordlige Verdener. Initiativet skal fra 2009 - 2013 producere og formidle ny viden og indsigt om forholdet mellem menneske og miljø i de sidste 15.000 år, med perspektivering til nutiden, hvor klimaændringerne er mærkbare.  

 

Nordlige Verdeners faglige indhold består af over 20 projekter, der er ledet af forskere fra samtlige forskende enheder på Nationalmuseet. Projekterne er organiseret i tre forskningssøjler, så der skabes tilstrækkeligt store, dynamiske og tværfaglige forskningsmiljøer.  

 

Augustinus Fonden er den primære bidragsyder til projektet Nordlige Verdener.

Nationalmuseets forskningsinitiativ "Nordlige Verdener" rummer en lang række selvstændige projekter.

Konferencen

Se de 3 Key note speakers præsentationer fra konferencen i november på konferenceside, eller download deres power point præsentationer

Nyheder

21-4-2015 Ny publikation: Rapporten "Et fælles hav - Skagerrak og Kattegat i vikingetiden" fra Nationalmuseets seminar i september 2012 kan downloades som pdf her.  

Publikation fra konferencen

28.-30 november 2012 afholdt Nordlige Verdener den afsluttende konference på Nationalmuseet. Det var 3 dage fyldt med oplæg og præsentationer af projekternes resultater. Publikationen fra konferencen udkom i efteråret 2014 med titlen "Northern Worlds - landscapes, interactions and dynamics". Bogen kan bestilles via Nationalmuseets online shop på www.museumsbutikken.dk