Bookmark and Share

Samfundsændringer i Sydgrønland 1900-1950 – fra fangst til fiskeri

Ændringer i klimaet betød, at Grønland fra omkring 1900 gik over fra fangst til fiskeri, og de nye erhvervsmæssige forhold førte til markante ændringer i det grønlandske samfund. De første ændringer indtraf i Sydgrønland, hvor den danske stat opførte fiskerianlæg, der lå centralt i forhold til forekomsten af fisk, men ofte i lang afstand fra hovedparten af de eksisterende bopladser. Mange blev fiskere, men måtte flytte til den bygd eller by, hvor fiskeanlægget var opført, og hvortil også butik, skole m.m. oftest var flyttet. I denne periodeSamtidig dannede der sig stadig tydeligere en grønlandsk politisk elite, der ønskede en udvikling af landet i retning mod danske forhold, og som også krævede større indflydelse og ret til at deltage i beslutningerne.

 

Dette forskningsinitiativ handler om migration og politik i Sydgrønland i første halvdel af 1900-tallet. Det er bl.a. projektets tese, at der i SydgrønlandKap Fravel området er foregået en flytninger i fra området bestemt og styret fra centralt hold, altså fra den danske kolonimagt. Det er endvidere tesen, at dette ikke nødvendigvis skete som en konflikt mellem rent dansk - grønlandske interesser og holdninger, men fandt sted med opbakning fra grønlandske kredse.

 

Med undersøgelse af udvalgte problemstillinger i datidens Julianehåb Distrikt sigtes på at skabe ny viden og ny indsigt i de faktorer, der var determinerende for beslutningen omkring centrale samfundsmæssige ændringer i området. Sydgrønland og udviklingen i første halvdel af 1900-tallet vil være en case, der ud fra en regional tilgang til det bevarede kildemateriale kan bidrage med nye indfaldsvinkler til dansk kolonihistorie og den kolonihistoriske debat.

 

En del af undersøgelsen foretages som interviewundersøgelse med henblik på at afdække den rolle, som migrationer i området spiller i erindringerne hos de berørtes efterkommere. Denne del af undersøgelsen er muliggjort ved en bevilling fra Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG).

 

Koordinator:

Einar Lund Jensen

 

Øvrige deltagere:

Studerende fra Ilisimatusarfik, Nuuk og Afdeling for Eskimologi, Københavns Universitet.

 

Projektet startede i 2009 og forventes afsluttet i 2012

 

Rapport fra interviewundersøgelser 2010:

Paasisassarsiornermi immiussat pillugit rapportiliaq 2010:

Ved Sammisoq tæt på selve Kap Farvel oprettedes i begyndelsen af 1900-tallet et indhandlingssted for torsk og butikken i det nærliggende udsted Itilleq blev flyttet hertil. Men også Sammisoq blev nedlagt, og befolkningen måtte flytte andre steder hen. Korset er sat af den lokale befolkning og symboliserer beboernes afsked med bopladsen. (Foto: Einar Lund Jensen)