Bookmark and Share

Konserverings- og tørringsmetoder tilpasset arkæologiske materialer fundet i nordlige områder

 

Konserverings- og tørringsmetoder tilpasset arkæologiske materialer fundet i nordlige områder Nationalmuseets Bevaringsafdeling vil igangsætte et forskningsprojekt med henblik på at forbedre konserveringsprocessen i forbindelse med behandling af arkæologiske organiske oldsager, primært træ. Optimeringen skal realiseres uden at det går ud over kvaliteten af de færdigkonserverede materialer. Projektets sigte er at ændre frysetørringsprocessen således, at metoden også vil kunne anvendes i udkantsområder, hvor der ikke er adgang til højteknologisk udstyr. Ved udkantsområder tænkes specielt på nordlige/arktiske områder, hvor der kan være langt mellem de veludbyggede institutioner med erfaring i bevaring og konservering af arkæologiske fund.

Udviklingen af nye konserveringsmetoder og –udstyr vil tage afsæt i Bevaringsafdelingens lange traditioner for konservering af vanddrukne arkæologiske oldsager. Indsatsen vil først og fremmest fokusere på udvikling af nye konserveringsmidler, da sådanne midler umiddelbart vil kunne anvendes i de eksisterende frysetørringsprocesser, hvorved der kan opnås ressourcebesparelser på op til 75 %. Projektet vil også udvikle metoder og udstyr til frysetørring af stærkt nedbrudte genstande ved atmosfærisk tryk.

Metoderne og udstyret vil blive udviklet til brug i laboratoriet og til brug i konserverings-værksteder med adgang til en almindelig husholdningsfryser. Laboratorieforsøgene vil blive fulgt op af genstandsindsamling i forbindelse med et feltprojekt i nordlige områder.

Bevaringsafdelingen forventer, at forskningsprojektets resultater vil kunne gavne de konserveringsværksteder, der normalt ikke er i stand til at konservere vanddrukne materialer specielt i nordlige områder. Ud over en endelig publicering forventer Bevaringsafdelingen også at yde konsulentbistand.

 

Koordinator: Martin Nordvig Mortensen

 

Samarbejdspartnere:

Enheden Arkæologi

Enheden Forskning, Analyse og Rådgivningen ved Nationalmuseet under Bevaringsafdelingen

 

Projektet startede i 2009 og forventes afsluttet i 2013

Nydam træ der lige er kommet ud af frysetørringsanlægget.