Bookmark and Share

Morten Fischer Mortensen

Morten Fischer Mortensen, 2007 Ph. D. fra Geologisk Institut, Århus Universitet; 2001 cand. scient. fra Biologisk Institut, Københavns Universitet.

 

2007 museumsinspektør, Danmarks Oldtid, Naturvidenskab Nationalmuseet. Primære arbejdsområder: Vegetationshistorie, klimarekonstruktioner, senglacial og holocæn naturudvikling, pollenanalyse, makrofossilanalyse, dataanalyse.

Morten Mortensen
Morten Mortensen