Bookmark and Share

Lykke Pedersen

Museumsinspektør, seniorforsker. Mag.art. & cand. mag. i europæisk etnologi og filosofi

Forskningsfelt: fritid, madkultur og forbrug fra 1850-2010. 

 

Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K., tlf. 33 47 34 11