Bookmark and Share

Lars Jørgensen

Forskningsprofessor ved Danmarks Oldtid. Ph.d. (1992) og mag.art. (1987) i forhistorisk arkæologi fra Københavns Universitet.Har siden 1992 arbejdet med forskningsområdet omfattende det 1. årt. e.Kr. med særligt henblik på den stukturelle og funktionelle udvikling af periodens centralpladser og storgårdskomplekser.

Forestod i perioden 1995-2003 udgravningerne af et omfattende storgårdskompleks ved Tissø.

Ansvarlig for det 5-årige tværvidenskabelige forskningsprojekt "Førkristne kultpladser" fra 2010-15.