Bookmark and Share

Henning Matthiesen

Cand.scient. og Ph.D i kemi fra Aarhus Universitet. Ansat som seniorforsker ved Nationalmuseet siden 2000. Forsker i bevaring af oldsager på fundstedet (in situ bevaring), med særlig fokus på nedbrydning af træ og metal, samt miljøforhold i vådområder og bylag. 

 

Yderligere oplysninger på www.natmus.dk/sw53255.asp

 

Henning Matthiesen
Henning Matthiesen