Bookmark and Share

Helle Winge Horsnæs

Helle W. Horsnæs, mag.art. & Ph. D. 1999 i arkæologi med afhandlingen The Cultural Development in North-Western Lucania c. 600-273 BC. 1999 seniorforsker og museumsinspektør ved Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet. Adskillige artikler om italisk arkæologi og fund af romerske mønter fra Danmark. 2009 monografi med titlen Crossing Boundaries. An analysis of Roman coins from Danish contexts.

Helle Winge Horsnæs
Helle Winge Horsnæs