Bookmark and Share

Tømmerhuse på de nordatlantiske øer og i Grønland – diffusion og innovation.

I det 18. og 19. århundrede påvirkes husbyggeriet på Færøerne, Island og Grønland af den norske byggetradition af tømmerhuse. Nærværende forskningsinitiativ vender sig mod bygninger opført i denne periode og skal belyse den påvirkning, der fandt sted indenfor husbygning i det nordatlantiske område. Norges tømmerrigdom og centrale beliggenhed i det nordatlantiske og vesteuropæiske område betyder, at tømmereksport fra Norge til dette område ”til alle tider” har fundet sted. Projektets første fase vil være en omlægning og videreudbygning af det norske net af dendrokronologiske grundkurver for fyrretræ for nøjere at kunne datere bygninger og fastlægge eksporttømmers oprindelsessted: ’hvor kom tømmeret fra?

Efterfølgende vil bygningsarkæologiske og etnologiske studier søges inddraget. Projektet hører til blandt Nordlige Verdeners udviklingsprojekter.

 

Download projektets rapport om dendrokronologiske undersøgelser af tømmer fra bygninger fra Vest-Agder fylkeskomune, Norge

 

Koordinator: Niels Bonde

 

Deltagere /samarbejdspartnere i projektet:
Claudia Baittinger
Thomas Bartholin
Olafur Eggertsson
Claus Malmros
Helge Paulsen, Vest-Agder fylke
Terje Thunn
Frans-Arne Stylegar

Grønlands ældste træhus. Poul Egedes hus fra 1730erne. Tidligere materialbutik, i dag del af Christianshåbs Museum, hvor Grønlands ældste bopladsfund udstilles.
Grønlands ældste træhus. Poul Egedes hus fra 1730erne. Tidligere materialbutik, i dag del af Christianshåbs Museum, hvor Grønlands ældste bopladsfund udstilles.
Grønlands ældste træhus.
Grønlands ældste træhus.
Drivtømmer ved Reykjarfjörduer, Island
Drivtømmer ved Reykjarfjörduer, Island