Bookmark and Share

”Små træer” som klimaindikatorer

 

I Arktis vil der foregå meget store klimaforandringer, og kendskabet til fortidens klimatiske mønstre er stadigt begrænset. Dendroklimatologi anvender variationen i tilvæksten hos træarter til at beskrive fortidens klima. Dværgpiletræer fra Arktis har potentialet til dendroklimatologiske studier med store perspektiver.

 

50 individer af arktisk pil (Salix arctica) indsamlet i Zackenbergdalen, Nordøstgrønland, danner grundlag for årringsundersøgelser, som genererer proxy data for snedækket i området i de sidste 100 år. Der er anvendt en nyudviklet metode, som gør det muligt at analysere ekstreme smalle årringe. De ældste planter er over 130 år gamle med en årlig tilvækst på 0,043mm til 0,27mm.

 

74 planter af begge køn og fra tre habitater (sneleje, hede, afblæsningsflade) er forsøgt anvendt til at opbygge en årringskronologi. Tidsserierne fra de forskellige plantedele krydsdaterer ikke optimalt, og der er problemer med manglende og ufuldstændige årringe. Derfor er det vigtigt at undersøge nogle individer systematisk ’fra rod til top’ for at optimere metoden.

 

Projektets mål er at forbedre den vedanatomiske analysemetode af Salix arctica og at udvikle metoden, så den også kan bruges til langsomtvoksende arter generelt. Fremtidige studier vil således ikke blot belyse ændringer i klimaet ved nye proxy data, for f.eks. snedækkeperiode og temperatur omkring Zackenberg, men også bidrage til anvendelse af dendroklimatologiske metoder på andre træagtige planter fra de arktiske områder.

 

Projektet er en del af den internationale "shrub hub" http://shrubhub.biology.ualberta.ca/

 

Koordinator: Claudia Baittinger

 

Øvrige deltagere:

Mads C. Forchhammer

Johannes Kollmann

Niels M. Schmidt

 

Projektet startede i 2009 og forventes afsluttet i 2013

Salix arctica tværsnit.