Bookmark and Share

Sen-istidens Danmark: menneske og naturmiljø

 

Koloniseringen af Danmark er historien om menneskets tilpasning til et miljø under konstant forandring. Fra et subarktisk landskab med tundra vegetation og sæsonbestemt jagt på trækkende rensdyr til permanente bosættelser i et skovklædt landskab.

 

Forskningsprojektet Sen-istidens Danmark: Mennesker og naturmiljø har til formål at belyse menneskets indvandring og etablering under sidste istids afslutning. Denne periode dækker næsten 5000 år og rummer fire forskellige kulturperioder, hvorfra der i de senere år er fremkommet mange nye og spændende fund. De naturgivne forhold som mennesket har været underlagt var præget af voldsomme og ofte dramatiske ændringer. Feedback mekanismer i det globale klimatiske system bevirkede at klimaet gentagende gange skiftede mellem varme- og kuldeperioder, hvor gennemsnitstemperaturen inden for få årtier ændredes mere end 10 grader.

 

Koordinator: Morten Fischer Mortensen

 

Øvrige deltagere

Charlie Christensen

Anders Fischer

Peter Steen Henriksen

Jørgen Holm

Jens Fog Jensen

Cathrine Jessen

Lykke Johansen

Christoffer Buck Pedersen

Peter Vang Petersen

 

Projektet startede i 2009 og forventes afsluttet i 2013

Landskabet var i årtusinder åbent og træløst, domineret af pionerplanter som man i dag finder i nordligere bjergrige områder som her i Dovre Fjellet i Norge.
Profil af senglaciale søaflejringer fra ”Staal Sø” ved Kalundborg. Det markante skift mellem det lyse og mørke lag viser istidens bratte afslutning
Profil af senglaciale søaflejringer fra ”Staal Sø” ved Kalundborg. Det markante skift mellem det lyse og mørke lag viser istidens bratte afslutning
Istidens afsluttende fase strækker sig over mere 4000 år og var præget af voldsomme klimatiske ændringer. Planter og dyr spredte langt mod nord til områder som i titusinder af år havde været dækket af is og permafrost og med dem også de første mennesker. Ved Slotseng i Sønderjylland har Nationalmuseet i 2000 og 2001 udgravet resterne af 11 rensdyr nedlagt af Hamburg-kulturens rensdyrjægere, hvilket er de ældste sikre spor efter mennesker i landet. Foto Jørgen Holm
Istidens afsluttende fase strækker sig over mere 4000 år og var præget af voldsomme klimatiske ændringer. Planter og dyr spredte langt mod nord til områder som i titusinder af år havde været dækket af is og permafrost og med dem også de første mennesker. Ved Slotseng i Sønderjylland har Nationalmuseet i 2000 og 2001 udgravet resterne af 11 rensdyr nedlagt af Hamburg-kulturens rensdyrjægere, hvilket er de ældste sikre spor efter mennesker i landet. Foto Jørgen Holm