Bookmark and Share

Nord-syd netværk: Møntefterligninger som kilde til intergermanske netværk i sen romersk kejsertid

De inter-germanske eller inter-’barbariske’ relationer har været stedmoderligt behandlet i dansk arkæologi. En del af årsagen skal nok søges i Koldkrigsperiodens opsplitning af Europa, men en ikke uvæsentlig faktor kan også være et måske ubevidst ønske blandt danske arkæologer om at knytte de hjemlige jernalderkulturer til den romerske ’højkultur’. Studier af fund af romerske mønter i Danmark viser, at de inter-germanske/-barbariske netværk har spillet en langt større rolle som kulturformidlere end det almindeligvis antages. De barbariske møntefterligninger og deres geografiske distribution kan ses som eksempler på dette netværks forbindelser. Projektet vil søge at kortlægge en speciel gruppe indenfor de mange forskellige typer efterligninger, nemlig guld-’mønter’ fra det europæiske Barbaricum, af hvilke ikke mindre end 10 stammer fra danske fund.

 

Koordinator: Helle Winge Horsnæs

 

Projektet startede i 2009 og afsluttedes i 2011

Efterligning af romersk mønt, sandsynligvis fremstillet o. 300 e.v.t. Efterligningen er lavet af guld og den er præget på samme måde som de romerske mønter. Stilen afslører at den er lavet udenfor Romerrigets grænse. Motivet forestiller en rytter med et sværd(?) i hånden. På de romerske mønter ses almindeligvis en indskrift omkring motivet. Den er forsøgt gengivet på efterligningen, men bogstaverne er reduceret til rene ornamenter.