Bookmark and Share

Kampen om vejret - en arkæologisk/historisk undersøgelse af tyske og allierede vejrstationer i Nordøstgrønland, 1941-1944

 

Projektets formål er – fra en ny synsvinkel – at belyse en dramatisk og for Grønland-Danmark afgørende historisk begivenhedsrække under 2. Verdenskrig, nemlig den tyske værnemagts aktiviteter i Nordøstgrønland. For at tilvejebringe meteorologiske data til udarbejdelse af vejrudsigter for Vesteuropa anlagde tyskland under 2. Verdenskrig en række vejrstationer i Nordøstgrønland, hvis ruiner den dag i dag henligger stort set uforstyrrede siden de blev forladt for godt 60 år siden.

 

Projektets nyskabelse ligger i, at der for første gang sættes fokus på de materielle spor i landskabet fra 2. Verdenskrigs Grønland: De udbombede stationer, skydestillinger, skibsvrag, depoter, varder osv. Disse nye fortidsminder ligger som ”tidslommer” i Nationalparken, og helt nye aspekter af krigshandlingerne og vejrstationernes historie kan blotlægges gennem en arkæologisk-historisk registrering af de efterladte anlæg. Gennem fundene og arkæologiske analyser af deres fordeling i anlæggene kommer vi helt tæt på emner som ikke har fundet direkte vej til de skriftlige kilder, f.eks. soldaternes og feltmeterologernes liv og overlevelsesbetingelser på vejrstationerne – Det 3. Riges yderste forposter på den nordlige halvkugle.

 

Projektet er med til at understrege Nordøstgrønlands strategiske betydning for krigsforløbet gennem en arkæologisk/historisk indfaldsvinkel, men kampen om klimaet er naturligvis så aktuel som aldrig før. Pilotprojektet er et samarbejde mellem grønlandsforskere på SILA og Museet for Danmarks Frihedskamp.

 

Koordinator: Jens Fog Jensen

 

Øvrige deltagere
Tilo Krause

 

Projektet startede i 2009 og forventes afsluttet i 2012

 

 

Hør KNR's interview med Jens Fog Jensen og Tilo Krause fra den 17. december 2011 og læs om indslaget på KNR's hjemmeside.

 

 

Læs artikel om projektet i dagbladet Politiken

Poster fra konference i Trondheim

Wermacht occupations in the New world

Geværpibe med dæksel til sikring mod sne. (foto: Jens Fog Jensen, 2008)
Geværpibe med dæksel til sikring mod sne. (foto: Jens Fog Jensen, 2008)
Resterne af den tyske vejrstation ’Alte Hütte’ i Hansa Bugt, Nordøstgrønland. (foto: Jens Fog Jensen, 2008)
Resterne af den tyske vejrstation ’Alte Hütte’ i Hansa Bugt, Nordøstgrønland. (foto: Jens Fog Jensen, 2008)
Billedet viser den udbrændte tomt af Tre-årsekspeditionens hovedkvarter på Eskimonæs, Nordøstgrønland. Stationen blev først brændt ned af en tysk enhed i 1943 og siden hen bombet af amerikanerne. (foto: Jens Fog Jensen, 2008).
Den udbrændte tomt af Tre-årsekspeditionens hovedkvarter på Eskimonæs, Nordøstgrønland. Stationen blev først brændt ned af en tysk enhed i 1943 og siden hen bombet af amerikanerne. (foto: Jens Fog Jensen, 2008).
(foto: Jens Fog Jensen, 2008).