Bookmark and Share

Grønlandske runeindskrifter

Projektets mål er at udføre en samlet analyse af de grønlandske runeindskrifter, hvor der sættes fokus på indskrifternes betydning, funktion og eventuelle ændring over tid i datidens nordligste skriftbrugende samfund sammenlignet med de øvrige nordiske lande.

 

Materialet består af omkring 100 runeindskrifter, og der er tale om meningsgivende og ikke-meningsgivende indskrifter placeret på gravsten og kors samt husgeråd. Projektet vil søge svar på basale spørgsmål som

1. Hvilken rolle spillede skriften i det norrøne samfund?

2. Anvendtes runeskriften i alle samfundslag?

3. Kan der spores en særlig grønlandsk ortografi eller dialekt?

4. Adskiller den grønlandske skriftkultur sig fra det skandinaviske materiale fra middelalderen?

 

Disse spørgsmål søges besvaret ud fra en arkæologisk, kontekstuel tolkningsramme, idet det er vigtigt at redegøre for genstandenes alder, funktion og forhold til andre genstande for at komme en forståelse af skriftens funktion nærmere.

 

De grønlandske runeindskrifter spiller en væsentlig rolle i forståelsen af det sprog- og kulturhistoriske kildemateriale, nordboerne efterlod sig i Grønland, men er endnu aldrig kortlagt i en samlet redegørelse. Projektet vil derfor bidrage væsentligt til forståelsen af nordbokulturen på Grønland generelt samt Grønlands stilling i forhold til de andre nordiske lande i senvikingetiden og middelalderen.

 

Koordinator: Lisbeth Imer

Andagtskors fra Herjolfsnes fundet i 1921

Indskriften på korset fra omkring 1300 er: A 'Maria, Eloihim, Johannes fader' B 'Jesus, min gud, Eloi og søn og ånd' På de grønlandske runeindskrifter er Eloi og Eloihim almindelige omskrivninger for Gud. Tegning: Lisbeth Imer

Bedestav fra nordbogården Sandnes i Vesterbygden. Indskriften lyder ”Ave Maria, gratia plena”, altså ”Hil Maria, fuld af nåde".
Bedestav fra nordbogården Sandnes i Vesterbygden. Indskriften lyder ”Ave Maria, gratia plena”, altså ”Hil Maria, fuld af nåde".