Bookmark and Share

Førkristne kultpladser

Den nordiske mytologis fascinerende univers var indtil for få årtier siden stort set kun kendt fra den tidlige middelalders skriftlige kilder, hvorimod dens faktiske samspil med datidens befolkning var ukendt. Nye arkæologiske udgravninger og tolkninger betyder imidlertid, at vi i dag kan erkende levn fra menneskenes førkristne ritualer og dermed begynde at forstå, hvorledes den førkristne kult var organiseret i det 1. årtusinde e.Kr. Arkæologiske spor på flere stormandsgårde rummer vidnesbyrd om den sene førkristne religion i en periode, hvor den nordiske mytologis gudeverden tager form, og der sker ændringer i religionsudøvelsen. Kultbygninger, offeranlæg og spor efter rituelle handlinger kan vi nu identificere arkæologisk. Sporene findes stort set over alt, hvor datidens mennesker opholdt sig. Vi kan se, at den nordlige verdens førkristne religion og kultritualer var dybt integreret i befolkningen.

 

Der er imidlertid langt fra erkendelse til forståelse, og det er dette skridt, som projektet skal være med til at tage. Målsætningen er over en 5-årig periode, at udforske og beskrive udviklingen af den førkristne religion i det 1. årtusinde e.Kr. i et internationalt, tværvidenskabeligt samarbejde omfattende både humanistiske og naturvidenskabelige discipliner. På baggrund af analyser af eksisterende udgravningsdata i kombination med målrettede udgravninger på en række af vore vigtigste storgårdskomplekser fra jernalder og vikingetid, skal der opnås en bedre forståelse af den førkristne kult i det 1. årtusinde e.Kr.

Forskningsprojektet er støttet med en bevilling på 11,2 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

 

 

 

Koordinator: Lars Jørgensen

 

Øvrige deltagere og samarbejdspartnere:

Mus.insp. Susanne Klingenberg, Danmarks Oldtid

Forskningsassistent Sofie Drotner, Danmarks Oldtid

Dr. Ruth Blankenfeldt, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archaeologie, Schleswig

Køge Museum

Museum Lolland-Falster

Kalundborg & Omegns Museum

 

Projektets logo, et sølvhængesmykke fra en vikingetids storgård ved Tissø, viser sandsynligvis gudinden Freja i færd med at vride sine fletninger. Den romerske gudinde Venus findes afbildet på tilsvarende vis, hvor hun vrider sit våde hår efter fødslen fra havet. Dele af den nordiske førkristne gudeverden har sin oprindelse i Middelhavslandenes klassiske gudeverdener. Projektlogoet symboliserer forbindelsen mellem de to verdener.