Bookmark and Share

Handel som kulturmøde – europæiske genstande i historisk Thule-kultur

Handel var omdrejningspunktet for kulturmødet mellem europæere og Inuit i historisk Thule-kultur.

 

Projektets formål er at studere spredning, kulturel optagelse og opfattelsen af europæiske genstande hos inuit for at belyse kulturmødet mellem inuit og europæere i Grønland mellem 1600 og 1900. I fokus er inuits brug og omformning af europæiske handelsvarer og de kulturelle sammenhænge disse anvendes og efterlades i. Det arkæologiske materiale kombineres med europæiske skriftlige kilder til handlen og beretninger om handel og varer i Inuits fortællinger.

 

I projektet studeres tre områder, hvor kulturmødets varighed og karakter er forskellig. I Diskobugten skete de første lejlighedsvise møder mellem inuit og europæiske hvalfangere i 1600-tallet, mens den europæiske tilstedeværelse blev permanent i begyndelsen af 1700-tallet med etablering af danske kolonier. Europæiske genstande fandt allerede vej til Godthåbsfjorden i periodens tidlige del gennem inuits traditionelle handelssystem. Efter 1721 etableres her kolonier og missionssteder af både danske og herrnhutiske missionærer. I kontrast hertil står Sydøstgrønland, hvor handlen med europæiske genstande blev varetaget af sydgrønlandske mellemmænd indtil koloniseringen kort før 1900. Sammenligningen af de tre regioner sker for at belyse, hvorledes forskellene i adgang til europæiske genstande og kulturmødernes karakter påvirkede udbuddet af handelsvarer, deres funktion og sociale betydning i det historiske Thule-samfund.

 

Koordinator: Peter Andreas Toft

 

 

Rapporten fra feltarbejdet på øen Uummannaq, Nuuk Fjord 2007

Uummannaq_feltrapport.pdf

Glasperler fundet i den første danske koloni i Grønland 1721-28: Haabetz Colonie. Glasperler produceret i Amsterdam og Venedig hører til de vigtigste europæiske handelsvarer mellem 1600 og 1900. (foto: Erik Holm, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.)
Glasperler fundet i den første danske koloni i Grønland 1721-28: Haabetz Colonie. Glasperler produceret i Amsterdam og Venedig hører til de vigtigste europæiske handelsvarer mellem 1600 og 1900. (foto: Erik Holm, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.)