Bookmark and Share

The Late Ice Age in Denmark

 

The project will concentrate on the first immigrants during the end of the last Ice Age. It is a period of almost 5000 years with dramatic and fast climate changes where the mean temperature could drop more than 10 0C during a decade. The hunter gatherer societies not merely adapted to these changes but responded actively.

 

 

Coordinator: Morten Fischer Mortensen

 

Other participants:

Charlie Christensen

Anders Fischer

Peter Steen Henriksen

Jørgen Holm

Jens Fog Jensen

Cathrine Jessen

Lykke Johansen

Christoffer Buck Pedersen

Peter Vang Petersen

 

The project is running from 2009 until 2013

The landscape was for milleniums open and without trees, only dominated by pioneer plants, the same which are found in the northern mountain areas such as Dovre Fjell in Norway
Profil af senglaciale søaflejringer fra ”Staal Sø” ved Kalundborg. Det markante skift mellem det lyse og mørke lag viser istidens bratte afslutning
Profil af senglaciale søaflejringer fra ”Staal Sø” ved Kalundborg. Det markante skift mellem det lyse og mørke lag viser istidens bratte afslutning
Istidens afsluttende fase strækker sig over mere 4000 år og var præget af voldsomme klimatiske ændringer. Planter og dyr spredte langt mod nord til områder som i titusinder af år havde været dækket af is og permafrost og med dem også de første mennesker. Ved Slotseng i Sønderjylland har Nationalmuseet i 2000 og 2001 udgravet resterne af 11 rensdyr nedlagt af Hamburg-kulturens rensdyrjægere, hvilket er de ældste sikre spor efter mennesker i landet. Foto Jørgen Holm
Istidens afsluttende fase strækker sig over mere 4000 år og var præget af voldsomme klimatiske ændringer. Planter og dyr spredte langt mod nord til områder som i titusinder af år havde været dækket af is og permafrost og med dem også de første mennesker. Ved Slotseng i Sønderjylland har Nationalmuseet i 2000 og 2001 udgravet resterne af 11 rensdyr nedlagt af Hamburg-kulturens rensdyrjægere, hvilket er de ældste sikre spor efter mennesker i landet. Foto Jørgen Holm