Bookmark and Share

Anne Pedersen

Born 1955, MA and PhD, prehistoric and medieval archaeology. PhD dissertation:  Vikingetidens grave med våben og hesteudstyr i det gammeldanske område - inventar og datering, idé og hensigt.

Since 1997 at the department for Medieval and rennaissance at the Danish National Museum. Head of the Jelling-project.

Anne Pedersen
Anne Pedersen